Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Hội Phụ nữ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

2020-04-17 19:20:00.0

       Thực hiện các giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng, trong thời gian qua Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Hội Phụ nữ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19, chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Hội liên hiệp Hội Phụ nữ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã làm gấp và hoàn thiện 100 chiếc mặt nạ chống giọt bắn để góp phần nhỏ bé trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LH Hội Phụ nữ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thiết kế mặt nạ chống giọt bắn.

        Chiều ngày 17/4, tại Trạm y tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Hội Phụ nữ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã trao tặng 100 chiếc mặt nạ chống giọt bắn cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LH Hội PN tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trao tặng mặt nạ chống giọt bắn cho BCĐ phòng, chống dịch của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

       Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách chính vì vậy mà Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Hội Phụ nữ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Nguồn: colung.phuluong.www.alostories.comThống kê truy cập

Đang truy cập:1208

Tổng truy cập: 14878