Truy cập nội dung luôn

Sông Công xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, TP. Sông Công luôn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, nổi bật phong trào “Xây dựng nông thôn mới” thành phố đã có những chương trình hành động cụ thể với mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Theo ông Đào Duy Anh, Phó chủ tịch UBND TP Sông Công chia sẻ: “Sông Công vừa được Thủ tướng chính phủ công nhận thành phố hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với thành phố tiến lên xây dựng thành phố nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới TP sẽ huy động tập trung phát triển các mô hình, thu hút dự án lớn vào đầu tư tại địa bàn nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Dựa vào thế mạnh của từng vùng, thành phố sẽ đầu tư và phát triển trọng điểm tiềm năng của khu vực đó. Ví dụ tập trung cho các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có mô hình sản xuất đạt hiệu quả như: tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vinh Sơn có mô hình sản xuất rau - quả, chăn nuôi; Bá Xuyên có mô hình sản xuất chè tập trung, mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi thỏ theo mô hình tổ hợp tác có liên kết bao tiêu sản phẩm...; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Sơn có HTX Trà Huỳnh, 05 làng nghề SXCB chè, mô hình chăn nuôi...; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Quang có mô hình trồng cây ăn quả, tổ hợp tác trồng cây khoai tây hàng hóa có liên kết bao tiêu sản phẩm...’’

Sau 10 năm, nông nghiệp, nông thôn Sông Công đã được định hướng phát triển theo hướng hiện đại trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới. Cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư nâng cấp hiện đại, khang trang hơn cụ thể: Các tuyến đường trục chính của các xã (đường liên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) có chiều dài 37,1 km, đã được cứng hóa 37,1 km, tỷ lệ đạt 100%; tuyến đường trục chính, trục xóm, liên xóm của các xóm trên địa bàn các xã có chiều dài 101,2km, đã cứng hóa 91,8km, tỷ lệ đạt 91%; tuyến đường trục chính nội đồng trên địa bàn xã có chiều dài 43,5 km, đã cứng hóa được 32,8/43,5km, đạt 75%.

Đời sống nông dân được cải thiện. Các hoạt động văn hoá thể thao quần chúng, không ngừng phát triển. Ý thức của người dân được nâng cao hơn trong công tác vệ  sinh môi trường nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập của người dân tăng lên. Đơn cử: năm 2018 thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn 4 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 34,7 triệu đồng/người/năm tăng 23,84 triệu đồng so với năm 2011.

Theo ông Lưu Văn Toán – chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bá Xuyên: “Chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự đã len lỏi vào từng hộ gia đình của người dân thông qua công tác tuyên truyền vận động. Trong quá trình vận động bà con tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bá Xuyên xây dựng đường giao thông, một số hộ đã chủ động hiến đường, hiến đất, hiến ngày công cùng với cán bộ xây dựng được con đường khang trang, hiện đại. Bên cạnh đó bên cạnh cây chủ lực là chè, trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã áp dụng nhiều mô hình khác nhằm giúp bà con nông dân cải thiện kinh tế như: trồng chè cành, áp dụng thử giống lúa đài thơm tám vào nông nghiệp. 


Xác định rõ xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc. Vì thế TP Sông Công luôn đổi mới tổ chức sản xuất, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, liên kết thị trường bao tiêu sản phẩm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Mục tiêu giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt đến năm 2020 bình quân đạt 135 triệu đồng/ha/năm. Đơn cử, năm 2018 thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vinh Sơn và phê duyệt Quy hoạch chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo bộ tiêu chí về tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Bài và ảnh: Hậu Nguyễn – Hưng Doãn