Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phiên họp thường kỳ tháng 11/2018

2018-11-05 14:45:00.0

Ngày 2/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2018, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 10 tháng, ước thực hiện năm 2018; đồng thời xem xét một số nội dung quan trọng khác để báo cáo cấp ủy, thống nhất đề ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ma Đình Đối, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.
 
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018
 
Theo dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 10 tháng, ước thực hiện năm 2018 cho thấy: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn hướng dẫn nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 ước đạt gần 51 nghìn tấn, tăng 2,7% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 81 triệu đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã trồng được trên 1 nghìn ha rừng, vượt 35,2% kế hoạch tỉnh giao, độ che phủ rừng đạt 58,5%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2018 ước đạt 275 tỷ đồng, vượt 5,7% so với kế hoạch. Thu chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, trong đó thu trong cân đối 10 tháng năm 2018 đạt trên 42 tỷ đồng, đạt 94,7% kế hoạch tình giao. Lĩnh vực văn hóa - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn,…Phiên họp cũng đã thông qua dự thảo báo cáo dự ước tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2019; dự thảo phương án hoạt động kinh doanh sau khi chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý đối với chợ Tân Lập của huyện.
 
Kết luận phiên họp đồng chí Ma Đình Đối, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, đề án về phát triển sản xuất nông lâm ngiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới theo phân kỳ thực hiện năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án phát triển CN-TTCN làng nghề và dịch vụ du lịch giai đoạn 2016 – 2020, phân kỳ năm 2019; tăng cường công tác quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; giữ gìn ANTT trên địa bàn./.\
 
Thực hiện: Dương Chiêm – Thu Hoài


Thống kê truy cập

Đang truy cập:770

Tổng truy cập: 244168