Truy cập nội dung luôn

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020

Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1432/UBND-TH về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020

Xem chi tiết file đính kèm