Truy cập nội dung luôn

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1554/UBND-KGVX về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Xem chi tiết file đính kèm