Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi làm việc với các Sở, ngành về triển khai Thông tư số 23/2013/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ

28-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi làm việc với các Sở, ngành về triển khai Thông tư số 23/2013/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ.

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1551/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Kế hoạch thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thái Nguyên năm 2017

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai thực hiện “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”.

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.... trên địa bàn tỉnh năm 2017

27-04-2017

Ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và tổ chức diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017

26-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

26-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về tổ chức thực hiện Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm,công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

Công văn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

26-04-2017

Ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1520/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

26-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng

26-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1545/UBND-NC về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng.