Truy cập nội dung luôn

Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng

2017-04-26 03:41:00.0

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1545/UBND-NC về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng.
Chi tiết mời xem file đính kèm.

Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự