Truy cập nội dung luôn

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

05-05-2020

Ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1581/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

01-05-2020

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1542/UBND-KGVX về rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

29-04-2020

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1541/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

28-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1515/UBND-KGVX về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

27-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1488/UBND-TH về triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

26-04-2020

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 135/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 25/4/2020)

25-04-2020

Ngày 25/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 134/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 25/4/2020)

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 24/4/2020)

25-04-2020

Ngày 24/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 133/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 24/4/2020)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

24-04-2020

Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 34/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 23/4/2020)

24-04-2020

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 132/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 23/4/2020)

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 22/4/2020)

23-04-2020

Ngày 22/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 131/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 22/4/2020)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

23-04-2020

Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

21-04-2020

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1417/UBND-TH về rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 18/4/2020)

19-04-2020

Ngày 18/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 126/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 18/4/2020)

Hỗ trợ hoạt động của các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

17-04-2020

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1343/UBND-KGVX về hỗ trợ hoạt động của các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 16/4/2020)

16-04-2020

Ngày 16/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 123/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 16/4/2020).

Công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

16-04-2020

Ngày 16/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh ban hành Công văn số 122/CV-BCĐ V/v tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16-04-2020

Ngày 15/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh ban hành Công văn số 120/CV-BCĐ về tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 15/4/2020)

16-04-2020

Ngày 15/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 119/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 15/4/2020).

Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh

15-04-2020

Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1308/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 147 kết quả.