Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1515/UBND-KGVX về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Xem chi tiết file đính kèm