Truy cập nội dung luôn

Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1308/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết xem tại File đính kèm