Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 25/4/2020)

Ngày 25/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 134/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 25/4/2020)

Xem chi tiết file đính kèm