Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ CÂY THỊ

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cây Thị;
Địa chỉ: tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02803.821.137

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch UBND

Họ và tên: Dương Minh Thư
Năm sinh: 1967;
Chức vụ: Chủ tịch UBND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Email: minhthuduong1.@gmail.com;

 

 

2. Phó chủ tịch UBND

Họ và tên: Hoàng Duy Nhất;
Năm sinh: 1964;
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Điện thoại cơ quan: 02803.821.137;
Email: hoangduynhatubnd@gmail.com;

 

1

Đang truy cập:1795

Tổng truy cập: 538259