Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

2020-05-14 13:50:00.0

UBND huyện vừa có công văn số 612/UBND-LĐTBXH ngày 11/5/2020 về Thực hiện hỗ trợ người lao động tại Chương III, IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1/4/2020 và đang tham gia BHXH bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020; cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác vận chuyển hàng hóa, lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách, bán lẻ xổ số lưu động, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Công văn của huyện cũng nêu rõ các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự thủ tục; chỉ đạo UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện tổ chức triển khai thực hiện trên nguyên tắc: Chỉ hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; việc thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng đủ, tránh trùng sót đối tượng thụ hưởng và đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời; không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Chủ tịch UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, người dân và pháp luật về việc xác lập đối tượng thụ hưởng không đúng quy định.

Biên tập: Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)1

Đang truy cập:1633

Tổng truy cập: 538250