Truy cập nội dung luôn

Bản Ngoại: Đẩy mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở địa phương năm 2019, Đảng ủy, HĐND và UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bản Ngoại xác định thực hiện cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó, trọng tâm là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Xã Bản ngoại được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thực hiện CCHC năm 2018

Lãnh đạo UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bản Ngoại đã tổ chức hội nghị gắn công tác CCHC với nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của địa phương, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, phát huy dân chủ ở cơ sở; thường xuyên rà soát, điều chỉnh và công khai quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời tuyên truyền dưới nhiều hình thức về CCHC để cán bộ, công chức, nhân dân biết và thực hiện.

Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cùng với nguồn kinh phí của địa phương và của huyện hỗ trợ, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa (mua sắm máy tính, máy in, tủ tài liệu, quạt mát, nước uống, điện thoại cố định, bàn ghế ngồi cho tổ chức, công dân..) đồng thời niêm yết công khai quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong giải quyết công việc, thiết lập hệ thống sổ sách, biểu mẫu phục vụ giải quyết quyết TTHC theo quy định. Thực hiện bố trí, phân công cán bộ, công chức trực tiếp nhận và hướng dẫn người dân khi có yêu cầu giao dịch, đảm bảo chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa. Năm 2019, Bộ phận một cửa của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã tiếp nhận 6.129 hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

 

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bản Ngoại cho biết: Là địa phương còn nghèo, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và gặp nhiều khó khăn, nhất là hạ tầng, cơ sở vật chất, xong, đội ngũ cán bộ, công chức của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc luôn đồng thuận nhất trí cao, ý thức, trách nhiệm với công việc, với người dân. UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chúng tôi xác định CCHC để đổi mới toàn diện, lấy sự phục vụ của người dân là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch và nhất là giải quyết hồ sơ TTHC được nhanh, gọn, không để tồn đọng gây bức xúc cho người dân. Để đánh giá, ghi nhận kết quả đó, năm 2018, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bản Ngoại là đơn vị đứng đầu Chỉ số CCHC của huyện, là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện CCHC và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bản Ngoại trả lời phỏng vấn với phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo UBND huyện Đại Từ, những năm gần đây, công tác CCHC của Bản Ngoại đã có những bước chuyển biến tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện nay. Trong thời gian tới, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bản Ngoại tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC gắn CCHC với nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội. 

                                                                                              

Thainguyen.gov.vn

Đức Cường