Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ủy Ban Nhân Dân

2017-11-21 15:15:00.0

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch

                                                                                          

Họ tên: Ma Công Đoàn

Email : doanmc.dinhhoa@thainguyen

Ngày sinh : 10/8/1963

Số điện thoại : 0978549787

Lĩnh vực phuc trách : Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Phó chủ tịch

                                                                          

Họ tên : Ngô Xuân Điển

Email : xuandientn@gmail.com

Ngày sinh : 2/26/1977

Số điện thoại : 0974934577

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

 

Tư pháp 

                         

Họ tên : Ma Quang Trưng

Email : trungmq.dinhhoa@thainguyen

Ngày sinh : 7/2/1966

Số điện thoại : 01699332496

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Nội vụ

                 

Họ tên : Ma Thị Ly

Email : yvp9x@gmail.com

Ngày Sinh : 6/30/1989

Số điện thoại: 0972251683

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

 

Giáo dục 

                         

Họ tên : Ma Thị Ly

Email : yvp9x@gmail.com

Ngày Sinh : 6/30/1989

Số điện thoại: 0972251683

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

 

Giao thông vận tải

                        

Họ tên : Sỹ Thị Sa

Email :  sythisa@gmail.com

Ngày sinh : 11/12/1982

Số điện thoại : '0978661977

Lĩnh vực phụ trách : Giao thông vận tải

 

Dân tộc

                       

Họ tên : Ma Quang Bảng

Email :  bangmq.dinhhoa@thainguyen

Ngày sinh : 1/22/1962

Số điện thoại : 0919142518

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

 

Lao Động

                                

Họ tên : Hoàng Thị Yến

Email :  hoangyen3492tn@gmail.com

Ngày sinh : 3/4/1992

Số điện thoại : 01675610060

Lĩnh vực phụ trách : Lao động - Thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

 

Công thương

                    

Họ tên : Vũ Thị Hồng

Email :  vuhongdhtn@gmail.com

Ngày sinh : 10/9/1987

Số điện thoại : 0966151656

Lĩnh vực phụ trách : Công Thương

 

 Văn hóa, TDTT

                      

Họ tên : Ma Quang Bảng

Email :  bangmq.dinhhoa@thainguyen

Ngày sinh : 1/22/1962

Số điện thoại : '0919142518

Lĩnh vực phụ trách :  Văn hóa, TDTT

 

 Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                                 

Họ tên : Vũ Thị Hồng

Email :  vuhongdhtn@gmail.com

Ngày sinh : 10/9/1987

Số điện thoại : 0966151656

Lĩnh vực phụ trách :  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 Tài nguyên và môi trường

                           

Họ tên : Ma Văn Triền

Email :  triendiachinh@gmail.com

Ngày sinh : 10/3/1970

Số điện thoại : 0983879483

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:898

Tổng truy cập: 223036