Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2020

Tue Mar 17 10:06:00 GMT+07:00 2020

     Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã ban hành Thông báo số 40/TB-MTNATL về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2020. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2020 lần thứ 4. Thời gian tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2020.

      Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.