Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

2020-04-29 10:04:00.0

 

I. THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

          DỊCH VỤ CÔNG:

          Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (Hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền  cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

          DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

          Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức trên môi trường mạng.

          MÔ HÌNH 4 MỨC ĐỘ CỦA CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN:

          Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

          Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

          Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

          Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

           1. Công dân chọn lĩnh vực công để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến.

          2. Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu …

          3. Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét hoặc bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ.

          4. Sau khi điền thông tin đầy đủ, Công dân nhấn vào nút gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.

          5. Thông tin về quá trình giải quyết ồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công để công dân biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, công dân sẽ được nhận thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ.

          6. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

          Tổ chức công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên qua địa chỉ: http://dvc,www.alostories.com. Trên giao diện trang chủ, người dung có thể xem được thủ tục hành chính, đăng ký tài khoản công dân, doanh nghiệp, đăng ký hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và tra cứu trạng thái hồ sơ. Tổ chức, công dân truy cập phần hướng dẫn sử dụng trên giao diện trang chủ để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Hưỡng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mcs đô 3, 4

 

 

 QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1538

Tổng truy cập: 486541