Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ BẢO LINH
Tên đơn vị: UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bảo Linh

Địa chỉ: xóm A Nhì 1, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bảo Linh, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.705.117

Email: baolinh.dinhhoa@www.alostories.com

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

Họ và tên: Lương Văn Sửu

Sinh ngày: 20/5/1960

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

2. Phó Chủ tịch

Họ và tên: Hoàng Văn Ngoan

Sinh ngày: 30/7/1965

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1411

Tổng truy cập: 269832