Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giám sát trả lời kiến nghị cử tri tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn

Wed Apr 29 14:59:00 GMT+07:00 2020

Thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Trong 2 ngày 27/4 và 28/4 Thường trực HĐND huyện tổ chức 2 đoàn giám sát tại 8 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Thịnh

Ngày 27/4, đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Khắc kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, cùng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND; văn phòng HĐND-UBND huyện có buổi giám sát tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Thịnh và Kim Phượng. Tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Thịnh, cử tri tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện 5 ý kiến, các ý kiến này đều đã được các cơ quan có thẩm quyền đến kiểm tra, xác thực. Tuy nhiên do điều kiện về nguồn lực kinh tế của huyện còn có hạn, một số ý kiến, kiến nghị sẽ tiếp tục chuyển đến kỳ họp thứ 12 HĐND huyện sắp tới như: việc xây dựng đập Nà Ngòa ở xóm Nà Lèo và mương dẫn nước cho diện tích trồng lúa một số xóm; hay việc chuyển địa điểm trường mầm non tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc sang vị trí mới có diện tích lớn hơn…

Tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Phượng, cử tri tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng đã gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện 9 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến tập trung vào việc tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường liên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, nạo vét kênh mương, xây mới nhà văn hóa xóm sau khi sáp nhập, các vấn đề điện lực… Một số vấn đề chưa thỏa đáng, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng đã phản ánh, kiến nghị lại Thường trực HĐND huyện để tiếp tục kiến nghị đến kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện sắp tới.

 Cũng cùng ngày, đoàn giám sát cũng đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm cử tri phản ảnh về thực trạng lưới điện tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Phượng

Tiếp tục chương trình giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Ngày 28/4, đoàn đã có buổi giám sát tại 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bộc Nhiêu và thị trấn Chợ Chu.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bộc Nhiêu

Tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bộc Nhiêu, cử tri đã có 8 ý kiến gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Các ý kiến tập trung vào đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở như: chợ nông thôn; đường giao thông liên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; nâng cấp, sửa chữa trường tiểu học Bộc Nhiêu; bổ sung đường điện... Các ý kiến đều đã được cơ quan có thẩm quyền giải đáp và cử tri nhất trí.

Tại thị trấn Chợ Chu, cử tri có 11 ý kiến gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Những ý kiến có nội dung về sửa chữa đường đường giao thông liên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, nạo vét kênh mương thoát nước nội thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... 10/11 ý kiến đã được các cơ quan có thẩm quyền của huyện giải quyết, cử tri đều đồng thuận.

Các ý kiến chưa thỏa đáng sẽ được MTTQ tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND huyện./.

Thực hiện: Công SơnThống kê truy cập

Đang truy cập:1629

Tổng truy cập: 377717