Truy cập nội dung luôn

Toàn tỉnh có 72/114 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới

2020-03-27 08:58:00.0

UBND tỉnh vừa có Quyết định công nhận 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, trong đó có 12 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc vùng DTTS và MN; đó là các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc: Bình Thuận, Lục Ba, Hoàng Nông (Đại Từ); Tràng Xá, Dân Tiến (Võ Nhai); Cây Thị, Tân Lợi (Đồng Hỷ), Yên Lạc (Phú Lương), Thanh Định, Phú Đình (Định Hóa); Tân Hòa, Tân Kim và Nga My (tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc không thuộc vùng DTTS &MN) (Phú Bình).

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 101/139 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM (bao gồm 04 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã chuyển thành phường, thị trấn), trong đó có 72 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc vùng DTTS&MN (32 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khu vực I, 27 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khu vực II, 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khu vực III). Việc công nhận các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn NTM là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chính quyền cũng như nhân dân các địa phương trong việc hoàn thiện các tiêu chí; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn.

Toàn tỉnh còn 42 chưa đạt chuẩn, đều thuộc vùng DTTS&MN của tỉnh, trong đó có: 11 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt từ 15-18 tiêu chí; 29 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt từ 10-14 tiêu chí; 02 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 9 tiêu chí.

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trở lên đạt chuẩn NTM; hoàn thành 8 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc “NTM nâng cao” và “NTM kiểu mẫu”; không còn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nào dưới 10 tiêu chí.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Nguyễn Văn Nghĩa

Bản đồ hành chính

Người phát ngôn

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Họ và tên: Nguyễn Thái Nam

Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 0913 075 462

Địa chỉ Email: namnt@www.alostories.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:911

Tổng truy cập: 234686

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@www.alostories.com

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.www.alostories.com) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền