Truy cập nội dung luôn

Hội doanh nghiệp thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tặng quà 10 trạm Y tế và chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh

Wed Apr 22 00:00:00 GMT+07:00 2020

Sáng ngày 21/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên phối hợp với Hội Doanh nghiệp thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đến thăm, tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, y bác sỹ tại Trạm Y tế và lực lượng trực chiến tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường. Cùng tham gia chương trình có đồng chí Ngô Trung Đình - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên về chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã tích cực tham gia ủng hộ bằng tiền mặt để cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid-19. Bằng sự sẻ chia, Hội Doanh nghiệp thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã ủng hộ số tiền trên 50 triệu đồng. Tại chương trình, số tiền này được UBMTTQ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phân bổ để trao tặng cho những người đang ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19, gồm: Cán bộ, y bác sỹ tại 7 trạm Y tế các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường (Thuận Thành, Tân Phú, Đông Cao, Tân Hương, Hồng Tiến, Bãi Bông và Ba Hàng; mỗi trạm Y tế 1 phần quà là sữa và tiền mặt trị giá 5 triệu đồng) và 3 chốt kiểm dịch phòng chống dịch Covid-19 (Chốt đầu cầu Đa Phúc, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thuận Thành; chốt bến đò Chã, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đông Cao và chốt xóm Hanh, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hồng Tiến. Mỗi chốt tặng 1 phần quà là sữa và 3 triệu đồng tiền mặt).

Ông Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc bày tỏ: Mặc dù trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài. Song với tinh thần cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, Hội Doanh nghiệp thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc mong muốn được san sẻ những khó khăn của đội ngũ y, bác sỹ và lực lượng tại các chốt kiểm dịch đã không quản ngày đêm, nắng mưa thực thi nhiệm vụ, hy vọng có thể cùng góp sức, chung tay đẩy lùi dịch Covid - 19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc./.

Nguyễn Ngân – Nguyễn HưngThống kê truy cập

Đang truy cập:1203

Tổng truy cập: 11044