Truy cập nội dung luôn

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành tuần 2 tháng 10/2017

2017-11-28 14:36:00.0

Trong tuần 02 tháng10/2017( từ 08 đến 15/10), các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều giải pháp, nội dung cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính cụ thể: đã tiếp nhận 04 phản ánh kiến nghị; phát hành 405 văn bản dưới dạng điện tử; số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông là 7.810 hồ sơ(đã giải quyết 6.603 hồ sơ, đúng hạn 6.526 hồ sơ, quá hạn 77 hồ sơ tại các huyện Đại Tư, Phú Bình, Võ Nhai và Sở Tài nguyên và Môi trường). Số hồ sơ được giải quyết mức độ 3 là 299 hồ sơ; mức độ 4 là 22 hồ sơ, giải quyết qua bưu chính công ích là 188 hồ sơ. Trong tuần 02 tháng 10 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát 05 Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh trên địa bàn các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Trong tuần 02 tháng 10/2017, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Dưới đây là tổng hợp những đơn vị đã gửi báo cáo và chưa gửi báo cáo.

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Báo cáo tuần

Ghi chú

không

1

Ban Quản lý các KCN

X

 

 

2

 Công an tỉnh

X

 

 

3

Sở Công Thương

X

 

 

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

X

 

 

5

Sở Giao thông Vận tải

X

 

 

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

X

 

7

Sở Khoa học và Công nghệ

 

X

 

8

Sở Lao động TB & XH

 

X

 

9

Sở Nội vụ

X

 

 

10

Sở Nông nghiệp và PTNT

X

 

 

11

Sở Tài chính

X

 

 

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

13

Sở Tư pháp

 

X

 

14

Sở Thông tin và Truyền thông

 

X

 

15

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

X

 

 

16

Sở Xây dựng

X

 

 

17

ở Y tế

X

 

 

18

Thanh tra tỉnh

 

X

 

19

Sở Ngoại vụ

 

X

 

20

Ban Dân tộc

X

 

 

21

Bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tỉnh

 

X

 

22

Bộ CHQS tỉnh

 

X

 

23

Chi cục Hải quan

 

X

 

24

Kho Bạc nhà nước tỉnh

 

x

 

 

Nguồn: Phòng DVHCCThống kê truy cập

Đang truy cập:1144

Tổng truy cập: 10984