Truy cập nội dung luôn

Ba Hàng là một phường thuộc thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Phường Ba Hàng nằm trên quốc lộ 3, cách 26 km về phía nam thành phố Thái Nguyên và cách 56 km về phía bắc thủ đô Hà Nội, có vị trí địa lý:

- Phía bắc giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hồng Tiến
- Phía nam giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nam Tiến
- Phía đông giáp phường Đồng Tiến
- Phía tây giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đắc Sơn.

Ngoài ra, phường Ba Hàng còn nằm gần các tỉnh lộ và huyện lộ nối thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc với huyện Phú Bình.

Phường Ba Hàng trước đây vốn là thị trấn Ba Hàng, thị trấn huyện lỵ huyện Phổ Yên, được thành lập vào ngày 9 tháng 9 năm 1972

Năm 1999, thị trấn Ba Hàng có diện tích 1,68 km², dân số khoảng 6.000 người, mật độ dân số đạt 3.573 người/km².

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, thành lập phường Ba Hàng thuộc thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ 183,15 ha và 7.661 người của thị trấn Ba Hàng; 261,38 ha và 2.478 người của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Tiến.

Phường Ba Hàng có 444,53 ha diện tích tự nhiên và 10.139 người.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:967

Tổng truy cập: 11098