Truy cập nội dung luôn

Toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch nCovid

2020-03-10 09:12:00.0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh nCovid, Ban văn hóa phường đã nhanh chóng tham mưu cho UBND phường Bắc sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hành động cu thể, ban hành các hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền , soạn bài tuyên truyền, phát băng đĩa chi đao các khu dân cư phát Loa tuyên truyền. Để mọi người dân biết cách phòng chống


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1406

Tổng truy cập: 9673