Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT cho công nhân ở các KCN

2018-12-19 14:36:00.0

Thực hiện Quy chế Phối hợp đảm bảo trật tự ATGT ở các khu công nghiệp, năm 2018, Văn phòng Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức 16 buổi tuyên truyền ATGT cho trên 10 nghìn lượt công nhân tại các khu công nghiệp của tỉnh.

Phát tờ rơi tuyên truyền cho công nhân Công ty Samsung

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, công nhân và người lao động đã được cán bộ của Văn phòng Ban ATGT thông tin, tuyên truyền về tình hình trật tự ATGT, những nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông. Những quy định của Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 46 Quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự ATGT đường bộ, đường sắt. Những nội dung tuyên truyền sát thực và cần thiết với công nhân lao động tại các khu công nghiệp, được tuyên truyền dưới hình thức tuyên truyền miệng, chiếu video clip, phát tờ rơi và trả lời bộ câu hỏi có phần quà... Trong năm 2018, Văn phòng Ban ATGT tỉnh cũng lắp đặt 50 Pano tuyên truyền về ATGT trên các trục đường nội bộ của khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình.     

Nguồn: www.alostories.com   

Quang Huấn